Menü

Oszd meg!

Add a Twitter-hez Add a Facebook-hoz Add a Startlaphoz Add az iWiW-hez Add a Google Reader-hez

Játék Androidra

Közösség

Belépés

E-mail cím:
Jelszó:

Kezdőlap

 

Felelõsséggel a környezetünkért
Mi, a Pensio 17 Kft.-nél tisztában vagyunk vele, hogy felelõsséggel tartozunk
környezetünkért. A közétkeztetési szektorban mûködõ vállalkozásként ezért
ügyelünk arra, hogy tevékenységünkkel minél kevésbé terheljük környezetünket.
Mind saját, mind bérelt konyhák kapcsán törekszünk olyan energiatakarékos,
modern berendezések felszerelésére, amelyekkel a lehetõ legkevesebb természeti
erõforrás felhasználásával állíthatjuk elõ ételeinket, és minél kevesebbre
csökkenthetõ a keletkezõ hulladék. Az ételek elkészítéséhez használt korszerû
technológiák segítségével pedig minimálisra szorítjuk a fõzés, valamint a sütés
során keletkezõ szennyezõ anyag kibocsátást.
Felelõsséggel a településekért, partnereinkért
A Pensio 17 Kft.-nél hiszünk abban, hogy a magyar mezõgazdaság a múlt és a
jelen nehézségei ellenére is rendelkezik mindazon erõforrásokkal, amely
minõségi hazai termékeket tud nyújtani a magyar fogyasztók számára. Cégünk.
számára ezért kiemelten fontos, hogy az alapanyagok beszerzése során
lehetõséget biztosítson a helyi vállalkozások számára. Meggyõzõdésünk, hogy
azzal, hogy a külföldi áruk helyett a hazai beszállítók termékeit választjuk, a
települések fellendülését is elõsegíthetjük, hiszen így ezek a vállalkozók is több
helybeli számára tudnak munkát biztosítani. Az általunk megtermelt haszonból
pedig igyekszünk visszajuttatni azon települések intézményei javára is, akik
cégünk szolgáltatásait igénybe veszik, segítve ezzel a kiszámítható, elõremutató
kapcsolatok kialakulását, az együttmûködést a közös jövõ érdekében.
Felelõsséggel az óvodákért és az iskolákért
Mi, a Pensió 17 Kft.-nél arra törekszünk, hogy a közétkeztetési feladatok ellátása
során cégünk ügyfeleivel, valamint partnereivel egyaránt példaértékû kapcsolatot
alakítsunk ki, mellyel mindenkori együttmûködésünket is nagy mértékben
segítjük. A szolgáltatott területeken belül így már számos rendezvény
térítésmentes catering szolgáltatását biztosítjuk, lehetõséget teremtve ezzel az
intézmények számára, hogy másra fordíthassák nem mindig bõvelkedõ anyagi
forrásaikat, és ne kelljen lemondaniuk a színvonalas kulturális- és sportesemények
megrendezésérõl.
Felelõsséggel a magyar sportért
A Pensió 17 Kft. elkötelezett a magyar sport támogatásában. Hiszünk benne, hogy
a tehetséges sportolók felkarolásával számos gyermek és fiatal számára
nyújthatunk perspektívát, mutathatjuk meg számukra, hogy a tisztességesen
elvégzett munka meghozza annak gyümö lcsét. A hazai alapítványok, sportklubok
és sportrendezvények támogatásával esélyt teremthetünk a kevésbé szerencsés
helyzetûek számára is. A szép eredményeket elérõ sportolóink pedig itthon és a
nagyvilágban egyaránt öregbítik a magyar sport hírnevét, amelyben különösen
nagy szerepet vállalnak a Vasas-Süllõs Boksz Team sportolói.

Felelõsséggel a környezetünkértMi, a Pensio 17 Kft.-nél tisztában vagyunk vele, hogy felelõsséggel tartozunkkörnyezetünkért. A közétkeztetési szektorban mûködõ vállalkozásként ezértügyelünk arra, hogy tevékenységünkkel minél kevésbé terheljük környezetünket.Mind saját, mind bérelt konyhák kapcsán törekszünk olyan energiatakarékos,modern berendezések felszerelésére, amelyekkel a lehetõ legkevesebb természetierõforrás felhasználásával állíthatjuk elõ ételeinket, és minél kevesebbrecsökkenthetõ a keletkezõ hulladék. Az ételek elkészítéséhez használt korszerûtechnológiák segítségével pedig minimálisra szorítjuk a fõzés, valamint a sütéssorán keletkezõ szennyezõ anyag kibocsátást.

 

Felelõsséggel a településekért, partnereinkért

 

A Pensio 17 Kft.-nél hiszünk abban, hogy a magyar mezõgazdaság a múlt és ajelen nehézségei ellenére is rendelkezik mindazon erõforrásokkal, amelyminõségi hazai termékeket tud nyújtani a magyar fogyasztók számára. Cégünk.számára ezért kiemelten fontos, hogy az alapanyagok beszerzése soránlehetõséget biztosítson a helyi vállalkozások számára. Meggyõzõdésünk, hogyazzal, hogy a külföldi áruk helyett a hazai beszállítók termékeit választjuk, atelepülések fellendülését is elõsegíthetjük, hiszen így ezek a vállalkozók is többhelybeli számára tudnak munkát biztosítani. Az általunk megtermelt haszonbólpedig igyekszünk visszajuttatni azon települések intézményei javára is, akikcégünk szolgáltatásait igénybe veszik, segítve ezzel a kiszámítható, elõremutatókapcsolatok kialakulását, az együttmûködést a közös jövõ érdekében.

 

Felelõsséggel az óvodákért és az iskolákért

 

Mi, a Pensió 17 Kft.-nél arra törekszünk, hogy a közétkeztetési feladatok ellátásasorán cégünk ügyfeleivel, valamint partnereivel egyaránt példaértékû kapcsolatotalakítsunk ki, mellyel mindenkori együttmûködésünket is nagy mértékbensegítjük. A szolgáltatott területeken belül így már számos rendezvénytérítésmentes catering szolgáltatását biztosítjuk, lehetõséget teremtve ezzel azintézmények számára, hogy másra fordíthassák nem mindig bõvelkedõ anyagiforrásaikat, és ne kelljen lemondaniuk a színvonalas kulturális- és sporteseményekmegrendezésérõl.

 

Felelõsséggel a magyar sportért

 

A Pensió 17 Kft. elkötelezett a magyar sport támogatásában. Hiszünk benne, hogya tehetséges sportolók felkarolásával számos gyermek és fiatal számáranyújthatunk perspektívát, mutathatjuk meg számukra, hogy a tisztességesenelvégzett munka meghozza annak gyümö lcsét. A hazai alapítványok, sportklubokés sportrendezvények támogatásával esélyt teremthetünk a kevésbé szerencséshelyzetûek számára is. A szép eredményeket elérõ sportolóink pedig itthon és anagyvilágban egyaránt öregbítik a magyar sport hírnevét, amelyben különösennagy szerepet vállalnak a Vasas-Süllõs Boksz Team sportolói.